Jan Thorblad skogar
Omfattar 1637 ha med skoglig verksamhet, jakter och fiske.