Släkten

Släkten kan härledas till början av 1300-talet genom Dag Olsson Stiernbielke. Jan Thorblad flyttade tillbaka till Ydre från Linköping i slutet av 80-talet och bor på en av socken Torpas säterier, Dalby.

Ydre

Ydre bildades av socknarna Asby, Norra vi, Sund, Svinhult, Torpa och Västra ryds socknar under kommunalreformen 1952. Innan tillhörde man Ydre härad och var en del av Kinda och Ydre Domsaga. Under medeltiden räknades man som eget "litet land" jämfört med Småland (de små landen).

Torpa socken

Torpa landskommun var en kommun i Östergötlands län. Den inrättades i Torpa socken i Ydre härad när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft den 1 januari 1863. År 1880 utbröts Blåviks landskommun. Vid kommunreformen 1952 gick den upp i Ydre kommun, vilken området fortfarande tillhör.